GSgSwiętokrzyskich


GŁÓWNY SZLAK GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Przebieg Głównego Szlaku Świętokrzyskiego:

Gołoszyce – (4,5 km) góra Truskolaska – (6,6 km) góra Wesołówka – (8,4 km) Przełęcz Karczmarka – (11,4 km) góra Szczytniak – (13,8 km) Przełęcz Jeleniowska – (16,2 km) góra Jeleniowska – (19,2km) Paprocice – (20,4 km) Kobyla Góra – (21,6 km) Trzcianka – (24,6 km) Łysa Góra (Święty Krzyż) – (26,4 km) Przełęcz Hucka – (32,4 km) Podlesie – (33,6 km) Kakonin – (34,8 km) kapliczka Św. Mikołaja – (37,8 km) Łysica – (39,6 km) Święta Katarzyna – (44,4 km) góra Wymyślona – (46,2 km) góra Radostowa – (47,4 km) Ameliówka MPK – (50,4 km) góra Klonówka „Wielki Kamień” – (51,6 km) góra Klonówka – (55,8 km) Biała Góra – (58,2 km) Dąbrowa Łąki MPK – (61,8 km) góra Krzemionka – (67,2 km) Tumlin PKP – (69,6 km) góra Grodowa – (71,4 km) Tumlin Podgrodzie – (72,6 km) góra Wykień – (73,8 km) góra Kamień – (75,6 km) Ciosowa – (78 km) Porzecze szkoła – (82,8 km) Barania Góra – (84 km) Widoma – (85,2 km) Siniewska Góra – (91,2 km) Perzowa Góra – (92,4 km) Kuźniacka Góra – (93 km) Kuźniaki.